Wat is osteopathie

Osteopathie is een rechtstreeks raadpleegbaar (zonder voorschrift), patiëntgericht gezondheidszorgberoep met een genezende en preventieve functie.

Het is de niet-conventionele geneeswijze waarop Belgen het meest beroep doen. Het is een veilige behandelmethode die zijn effectiviteit in meer en meer wetenschappelijke studies bewijst, en die van alle medische disciplines de hoogste tevredenheidsgraad kent in de behandeling van verschillende indicaties.

Het is een manuele geneeswijze, die voor zowel diagnostiek als behandeling bijna uitsluitend de handen gebruikt, en beroep doet op het zelf genezend vermogen van de patiënt, met aandacht voor de persoon als geheel.

Osteopathie is gebaseerd op (kennis over) de sterke verwevenheid tussen structuur en functie in het lichaam, met een groot vertrouwen in de eigen mogelijkheden van het lichaam om zichzelf te genezen. Een osteopathische behandeling is dan ook gericht op het herstel van functies en het ondersteunen van dit zelf genezend vermogen.

De persoon, diens globale gezondheid en eigen verantwoordelijkheid worden vooropgesteld, er wordt niet gefocust op de klacht/ziekte alleen.

Ontstaan

Andrew Taylor Still (1828-1917) was een Amerikaans arts die doorheen zijn jarenlange ervaring en na de dood van zijn vrouw en drie van zijn kinderen (1864) besloot dat de toenmalige geneeskunde effectiviteit miste en soms zelfs schadelijk was. Hij vond dat de geneeskunde er niet in slaagde de effectieve oorzaak van een aandoening te erkennen, en deze aan te pakken.
Dit bracht Still ertoe zich in de daaropvolgende 30 jaar van zijn leven toe te leggen op het intensief bestuderen van het menselijk lichaam, om tot een nieuw geneeskundig perspectief te komen.

Zo ontwikkelde hij een nieuwe benadering van ziekte en gezondheid, en hoe deze te beïnvloeden, die hij Osteopathie doopte, afgeleid van het Griekse osteon, bot, en pathos, ziekte. Still zag het ontstaan van ziekten namelijk als voortkomend uit een disfunctioneren van het bewegingsstelsel.
In 1892 stichtte hij de eerste school voor Osteopathie in Kirksville, Missouri.