Verloop van een behandeling

Tijdens een osteopathisch consult vormt de osteopaat aan de hand van een uitgebreid vraaggesprek (anamnese) en onderzoek een beeld van je gezondheidstoestand en de aard en aanleiding van een eventuele klacht. Door het geïntegreerd behandelen van de verschillende componenten die aan de klacht bijdragen wordt het zelf genezend vermogen van het lichaam ondersteund en de functie hersteld.

Anamnese

Bij een eerste consultatie vindt een uitgebreid vraaggesprek plaats waarbij we ingaan op je ziektegeschiedenis, eventuele huidige klacht(en) en leefgewoonten. Zo vormen we een beeld van aanleidingen en oorzaken van een eventuele klacht en hoe je deze ervaart. Ook willen we tegenaanwijzingen voor een osteopathische behandeling uitsluiten (potentieel ernstige ziekten).
Breng indien mogelijk gegevens van voorgaande onderzoeken zoals medische beeldvorming (radiografie, echografie), labo-onderzoek (bloedanalysen) en medicatiegebruik mee, opdat ik over zoveel mogelijk relevante informatie beschik om je zo optimaal mogelijk te behandelen.
 

Observatie en Onderzoek

Vervolgens zal je gevraagd worden je tot op het ondergoed te ontkleden (soepel kledij is ook een mogelijkheid als je daarin comfortabeler bent). Door het observeren en onderzoeken van houding en beweging wordt een beeld gevormd van welke anatomische structuren bijdragen aan je klacht. Aan de hand van informatie uit het vraaggesprek en gegevens uit het onderzoek beslissen we of eventueel aanvullend onderzoek noodzakelijk is, en wordt een behandelplan opgesteld.

Behandeling

De behandeling bestaat uit het aanpakken van mogelijke/bijdragende oorzaken, door aangepaste manuele technieken, advies en ondersteuning aangaande voedingsgewoonten, lichaamsbeweging, levensritme… Met als doel om de functie te herstellen. Verschillende lichaamsniveaus worden hierbij aangepast behandeld, naargelang de aard van de klacht en de bredere context waarin deze is ontstaan. (het verbeteren van de functie van het bewegingsstelsel; spieren en gewrichtsbanden, fascia, de organen, het zenuwstelsel…)

Indien wenselijk verwijs ik door naar een collega of andere therapeut (kinesist, arts, psycholoog, podoloog, etc.), om je optimaal te ondersteunen in je genezingsproces.

Na een behandeling is het aangeraden één à twee dagen extra water te drinken, en eventueel rustig aan te doen. Het is mogelijk dat de klacht in de eerste twee dagen na een behandeling wat heviger voelbaar is, maar hierna zou deze steeds milder moeten worden. Ook is het mogelijk dat je je enkele dagen wat vermoeid voelt, of dat de behandeling een emotionele reactie losmaakt.

Afhankelijk van de klacht en je constitutie zijn over het algemeen 3 à 5 behandelingen wenselijk voor een optimaal resultaat. Bij reeds lang bestaande (vnl. degeneratieve) klachten is, afhankelijk van de ernst van de klachten, een regelmatige ‘onderhouds’-behandeling soms wenselijk. Na het afronden van de behandeling tracht ik hier een inschatting van te maken, deze te bespreken en aan je verwachtingen te toetsen.