Althaia | Doula- en osteopathiepraktijk
phone mail location

Verloop van een behandeling

Tijdens een osteopathisch consult tracht de osteopaat door middel van een uitgebreid vraaggesprek en onderzoek een beeld te vormen van je gezondheidstoestand en de aard en aanleiding voor een eventuele klacht. Door het geïntegreerd behandelen van de verschillende componenten die aan de klacht bijdragen wordt het zelfhelend vermogen van het lichaam ondersteund.

Anamnese

Bij een eerste consultatie zal een uitgebreid vraaggesprek plaatsvinden waarbij met name wordt ingegaan op je ziektegeschiedenis, eventuele huidige klacht(en) en leefgewoonten. Dit is nodig om een volledig beeld te vormen van eventuele aanleidingen of oorzaken van een klacht, en om belangrijke contra-indicaties (tegenaanwijzingen) voor een osteopathische behandeling uit te sluiten.
Breng indien mogelijk uw gegevens over voorgaande onderzoeken zoals medische beeldvorming (radiografie, echografie), labo-onderzoek (bloedanalysen) en medicatiegebruik mee, opdat ik over alle mogelijke relevante informatie beschik om je zo optimaal mogelijk te behandelen.

Observatie en Onderzoek

Vervolgens zal je gevraagd worden je tot op het ondergoed te ontkleden (tenzij je je daar niet comfortabel bij zou voelen), waarna je zal worden onderzocht om een idee te krijgen welke anatomische structuur verantwoordelijk is voor je klacht.

Door een observatie van je houding, waarbij ook de voetpositie en eventueel -afrolling zal worden bekeken, gevolgd door een uitgebreid onderzoek van de verschillende lichaamsstructuren, zal ik trachten tot een volledig beeld te komen van je lichaam en constitutie, en de mogelijke oorzaak van je klacht.

Op dit punt is het mogelijk dat ik het nodig acht je eerst door te verwijzen voor gespecialiseerd onderzoek, alvorens een osteopathische behandeling aangewezen is. (Bijvoorbeeld; je bent gevallen en het is niet mogelijk uit te sluiten dat je een botbreuk hebt opgelopen. In deze situatie zal ik je eerst vragen bij je huisarts langs te gaan, en zal er, indien nodig, een röntgenfoto gemaakt worden.)

Behandeling

De behandeling zal dan ook bestaan uit het aanpakken van deze oorzaak. Dit door de voor jou geschikte manuele technieken, eventueel advies en ondersteuning, bijvoorbeeld aangaande voedingsgewoonten, lichaamsbeweging, levensritme…

Tijdens een behandeling wordt er op verschillende lichaamssystemen gewerkt, naargelang de aard van de klacht, maar vooral naargelang de bredere context waarin deze is ontstaan. (het bewegingsstelsel, orgaansysteem, cranio-sacraal systeem)

Indien dit wenselijk zou blijken zal ik je doorverwijzen naar een collega of andere therapeut (kinesist, arts, psycholoog, podoloog, etc.), opdat je optimaal ondersteunt kan worden in je genezingsproces.

Na een behandeling is het steeds aangeraden één à twee dagen extra water te drinken, en het wat rustig aan te doen. Het is mogelijk dat de klacht in de eerste twee dagen na een behandeling even wat heviger voelbaar is, maar hierna zou deze steeds milder moeten worden. Ook is het mogelijk dat je je enkele dagen wat vermoeid voelt, of dat de behandeling een emotionele reactie losmaakt.

Afhankelijk van de klacht en je constitutie zijn over het algemeen 3 à 5 behandelingen wenselijk voor een optimaal resultaat. Bij reeds lang bestaande (vnl. degeneratieve) klachten is, afhankelijk van de ernst van de klachten, een regelmatige ‘onderhouds’-behandeling soms wenselijk. Na het afronden van de behandeling tracht ik hier een inschatting van te maken, deze te bespreken en aan je verwachtingen te toetsen.

Althaia – Doula- en osteopathiepraktijk